Goed nieuws over nieuwbouwproject Swingma Parc

Goed nieuws over nieuwbouwproject Swingma Parc

In Camminghaburen-Zuid in Leeuwarden verrijst een gloednieuwe, groene woonbuurt voor oud en jong. Je vindt er straks zowel royale gezinswoningen als levensloopgeschikte comfortwoningen. 

Hoe ziet je planning er nu uit? Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk van kracht. Na de zomervakanties wordt gestart met de sloop van de voormalige GGZ-gebouwen op de locatie. Op dit moment liggen de voorstellen voor de verschillende woningtypen bij de gemeente voor uitwerking en akkoord. Daarna kan de omgevingsvergunning worden verleend en kunnen we starten met de verkoop. Naar verwachting is dat komend najaar al.